Søndagsskolen

Det mangler ledere til søndagsskolen, det er derfor ikke satt opp datoer for søndagsskole.

Ønsker du å bli leder i søndagsskolen? Kontakt styret i Kristi Menighet.

Velkommen til søndagsskolen!

På søndagsskolen blir vi bedre kjent med han som sa: La alle barna komme til meg! Søndagsskolen har samlingene sine samtidig med møtene kl 11 på søndag formiddag. Vi deltar i starten av hovedmøtet med sang, før vi samles i kjellerstuen.

På søndagsskolen får vi lære mer om Bibelen, vi synger sammen, spiser og har mange ulike aktiviteter og leker. Velkommen til søndagsskolen!

Søndagsskolen fremover:

Se månedsoversikt. Det trengs ledere til søndagsskolen. Ta kontakt med styret.