Kontakt

Du er alltid velkommen til våre møter i Brochsgate 20, 1607 Fredrikstad.

Informasjon om møtetidspunkt, finnes under menyvalget program.

Kontaktpersoner i menigheten

Forstander:

Haakon Martinsen 917 64 359

Eldste:

Erik Laukhammer  40 49 90 59

Rolf A. Gabrielsen  41 33 66 11

Menighetens kasserer

Ragnar Pedersen  99 49 67 39

Misjonsringen

Erik Laukhammer  40 49 90 59

Familiekoret

Liv Skaar  90 68 10 88

Junior (ca en gang i måneden)

Anne Lill Bakkevig 95 03 54 07

Menighetsbladet

Egil og Annelise Pedersen 69 34 05 36