Misjon

Kristi Menighet har lange tradisjoner med å spre det gode budskap.
I dag støtter menigheten arbeid i Swaziland, Spania, Kina, India og Latvia.

Sylvi og Sonja Jensen